Matka Boska
Rozaniec

O Krucjacie Różańcowej

O Krucjacie

Email Drukuj PDF

Krucjata Różańcowa, to wspólnota ducha, która poprzez wspólną modlitwę wyprasza potrzebne łaski i dary Boże dla Kościoła Świętego, wszystkich kapłanów, zakonników, sióstr zakonnych, wszystkich osób konsekrowanych oraz wszystkich świeckich. Została utworzona w dniu śmierci Siostry Łucji de Jesus dos Santos w dniu 13 lutego 2005 roku.

Jako członkowie Krucjaty Różańcowej postanawiamy codziennie odmawiać jedną część różańca świętego, a jeśli tylko czas i możliwości pozwolą, odmawiać także kolejne części.

Zachęcamy wszystkich, a zwłaszcza młodzież do wspólnej modlitwy różańcowej, do konkretnego daru i ofiary. Chcemy podjąć trud wiernej modlitwy, by pozwolić Bogu przez Niepokalane ręce Maryi zmieniać nasze serca.

Każdą osobę, która chce wstąpić do Krucjaty Różańcowej, może zgłosić chęć modlitwy i wstąpić do KR wypełniając formularz.

Nasza Krucjata Różańcowa nie jest Krucjatą Różańcową za Ojczyznę, która od niedawna istnieje i funkcjonuje w Polsce. Nasza Krucjata to inna inicjatywa i można do niej zapisywać się tylko za pośrednictwem tej strony i tylko indywidualnie, osobiście. Nie ma innej możliwości.