Matka Boska
Rozaniec
Lut28

Różaniec potrzebuje skupienia

wtorek, 28 lutego 2012 17:12
Email Drukuj PDF

Choć łączony najczęściej z osobą Maryi, różaniec był i jest modlitewnym rozważaniem tajemnicy zbawienia dokonanej przez Jezusa.

On sam jest centralną postacią tej modlitwy i do Niego jest ona kierowana.

Patrząc na różaniec powierzchownie, można by go potraktować jako modlitwę nużącą, bo koncentrującą się na powtarzaniu aż 50 razy Pozdrowienia Anielskiego. Dla Jana Pawła II był ulubioną modlitwą ukazującą całość ziemskiego życia Jezusa jednającego ludzi z Bogiem. Ten, który zstąpił z nieba, wskazuje, jak żyć w ciele utworzonym z ziemi, podlegającym przemijaniu, "pożyczonym" po to, abyśmy stawali się ludźmi dla ludzi. Zawsze "dla ", nigdy przeciw! O to apeluje umieszczone w centrum Pozdrowienia Anielskiego imię Jezus, imię Boga dla człowieka, nigdy przeciw człowiekowi. W pospiesznym odmawianiu modlitwy imię Jezus bywa niejako niezauważane. Różaniec wymaga skupienia. Bez niego jest jak ciało bez duszy. O skupienie apeluje także dziesięć "Zdrowaś" w każdej tajemnicy różańcowej. Dziesięć - to symbol pełni Bożych dokonań, pełni dzieła pojednania.

Ks. Andrzej Rojewski