Matka Boska
Rozaniec

Wskazania Świętych…

Email Drukuj PDF

„Modlitwa różańcowa jest moją siłą. Tak jak wieża broni obozu, tak pokora chroni czystości serca” (św. Antoni)

„Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy i poznajemy nowe horyzonty. Różaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile jest właściwie odmawiany” (św. Franciszek Salezy)

„Kochaj Maryję z ufnością i proś o co chcesz, a wszystko otrzymasz” (św. Jacek)

„Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub oszukana przez szatana: to jest twierdzenie, które podpisuję swoją krwią.” (św. Ludwik Grignion de Montfort)

„Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za pomocą Różańca św. zwyciężone zostały herezje, naprawione obyczaje, oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.”

„Różaniec jest przedłużeniem Zdrowaś Maryjo, którym można uderzyć, zwyciężyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce” (św. Jan Bosco)

„Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”. (św. Jan Vianney)